2020. február 25.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2020. február 25-én, Kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Bencs Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (252 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.59 MB)
 
2. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2019. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.67 MB)
 
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.99 MB)
 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (953 KB)
 
5. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló  25/2016.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményvezetője
 
  pdf MEGTEKINTÉS (11.72 MB)
 
6. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működősi Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nagyné Hermányos Zsuzsanna a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.80 MB)
 
7. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nagyné Hermányos Zsuzsanna a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (96.90 MB)
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (504 KB)
 
2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.95 MB)
 
3. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának elutasítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.76 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. 02. 20.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke