2020. február 4.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2020. február 4-én, Kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (54 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (34.67 MB)
 
2/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.65 MB)
 
2/b. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
2/c. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.77 MB)
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.00 MB)
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (100 KB)
 
5. Előterjesztés Dr. Kónya Éva fogszabályozási magántevékenységének gyakorlásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (79 KB)
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.20 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről szóló 173/2018.(X.18.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (737 KB)
 
3. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági bizottság az Ideiglenesen elhelyezendők névjegyzékéről szóló 85/2017.(IX.25.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (66 KB)
 
4. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (62 KB)
 
5. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megszüntetésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (63 KB)
 
6. Előterjesztés első lakáshoz jutók megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.42 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. 01. 31.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke