2019. november 19.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. november 19-én, kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (365 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításra (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosítására (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.07 MB)
 
3. Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény- fejlesztési támogatás II. ütem ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (383 KB)
 
4. Előterjesztés az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (398 KB)
 
5. Előterjesztés a Nyíregyháza Tigers AFC által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott 2019. évi támogatás felhasználási területének a módosítási kérelmével kapcsolatos döntésre (az 1. számú melléklet a Zárt ülés anyagai között található meg)
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (348 KB) - pdf MELLÉKLET (1.54 MB)
 
6. Előterjesztés a Kölcsey DSE által a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2019. évi második félévi támogatás támogatási céljának a módosítási kérelmével kapcsolatos döntésre (az 1. számú melléklet a Zárt ülés anyagai között található meg)
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (489 KB) - pdf MELLÉKLET (1.46 MB)
 
7. Előterjesztés a 2019. évi Diáksport kereten lévő megtakarítás felhasználásával kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.30 MB)
 
8. Előterjesztés a 2019. évi Sport célfeladatok kereteken lévő megtakarítások felhasználásával kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (563 KB)
 
9. Előterjesztés a Truck Race Promotion Kft. által a 2019. évi Rally Hungary- II. Nyíregyháza Rally támogatása céljából beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésre (az 1. számú melléklet a Zárt ülés anyagai között található meg)
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (511 KB) - pdf MELLÉKLET (11.30 MB)
 
10. Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
Meghívott: Dr. Hudákné Fábián Nóra szakmai vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (17.42 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (460 KB)
 
2. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás tárgyában
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető, aljegyző, Dr. Grósz Péter hatósági osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.73 MB)
 
3. Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István díj" adományozására (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.21 MB)
 
4. Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására (Közgyűlés dönt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.13 MB)
 
5. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásnak megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (36.21 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. 11. 15.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke