2019. szeptember 9.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. szeptember 9-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (189 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (874 KB)
 
2. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019.(V.30.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (663 KB)
 
3. Előterjesztés - a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására - pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.25 MB)
 
4. Előterjesztés a Nyíregyháza 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: érintett orvos
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.27 MB)
 
5. Előterjesztés a 2019. évi január-július havi egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadására
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (408 KB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (940 KB)
 
2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.10 MB)
 
3. Előterjesztés lakbér-hozzájárulási támogatás megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (132 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 09. 02.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke