2019. május 27.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. május 27-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (452 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (16.67 MB)
 
2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
3. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.29 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (92.87 MB)
 
2. Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója" „Babicz Béla-díj" kitüntetés véleményezésére
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea a jegyzői kabinet vezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (81.22 MB)
 
3. Előterjesztés az üdülési támogatás odaítéléséről
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.69 MB)
 
4. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.42 MB)
 
5. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.04 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. 05. 24.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke