2019. február 4.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. február 4-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
 
2. Előterjesztés az a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, az EFOP-1.9.2- VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, " A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés kapcsán
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója
 
 
5. Előterjesztés a járási egészségterv elkészítésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
 

Zárt ülés

 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke