2018. január 22.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. január 22-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 15/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására
 

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1 tér 10/ A., illetve Körte utca 41/ A. szám alatt" elnevezésű pályázati program megvalósítása kapcsán
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
5. Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felülvizsgált alapdokumentumainak elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
6. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. január 18.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke