2018. február 19.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. február 19-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
2. Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária a Kerekasztal elnöke
 
 
4. Előterjesztés a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dombóvári Gábor az Egyesület elnöke
 
 
5. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetésére (Ifjúsági Alap)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetője
 
 
3. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. február 15.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke