2018. március 26.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. március 26-án, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(IIIl. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
3. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(Xll.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
 
5. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) állására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
6. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7 /2013.(II.15.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
7. Előterjesztés a Periféria Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Szoboszlai Katalin a Periféria Egyesület elnöke
 
 
8. Előterjesztés a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nagy Attila a Kék Nefelejcs Alapítvány elnöke
 
 
9. Előterjesztés Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona szakmai beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Gaál Sándor lelkipásztor, Szentiné Bosnyák Zsuzsanna intézményvezető, Vári Zoltán  intézményvezető
 
 
10. Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Laborczi Géza intézményvezető
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyháza 12. számú házi gyermekorvosi praxis megvételére történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: az érintett orvosok
 
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza 26. számú házi gyermekorvosi praxis megvételére történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: az érintett orvosok
 
 
3. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 

Nyíregyháza, 2018. március 22.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke