2018. április 23.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. április 23-án, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
 
3. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi szakmai tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések módosítására, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat biztosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
5. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
6. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
7. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
9. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről szóló 5/2018. {1.22.) számú határozat módosítására
 
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
10. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és mellékleteinek elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta igazgató
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés a költségalapú névjegyzékre aló felvétel tárgyában
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
3. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás tárgyában
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető, aljegyző, Dr. Grósz Péter osztályvezető
 
 
4. Előterjesztés nappali ellátás keretében történő ingyenes étkeztetés engedélyezésére
 
Előadó : Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. április 18.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke