2018. május 28.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. május 28-án, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
2. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta igazgató
 
 
3. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT-Ház Anya-Gyermek Segítőotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gurály Edina Erzsébet megyei igazgató

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ felülvizsgált szakmai programjának illetve szervezeti és működési szabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária igazgató

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ megismételt intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívására érkezett pályázatok véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza 26. számú házi gyermekorvosi praxis megvételére történő hozzájárulásról szóló 29/2018.(III. 26.) számú határozat visszavonására
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
 
3. Előterjesztés a Nyíregyháza 10. számú házi gyermekorvosi praxis megvételére történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: az érintett orvosok
 

4. Előterjesztés a Nyíregyháza 30. számú háziorvosi praxis megvételére történő hozzájárulásra

Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: az érintett orvos
 
 
5. Előterjesztés sportorvosi tevékenység végzésének bejelentésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető 
 

6. Előterjesztés endocrinológiai és diabetológiai magánrendelés tevékenység gyakorlásához történő hozzájárulásra

Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: az érintett orvos

pdf MEGTEKINTÉS (2.96 MB)

7. Előterjesztés „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója" „Eisert Árpád-díj" kitüntetés véleményezésére

Előadó: Pádár Katalin emberi erőforrás referens

pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)

8. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására

Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

pdf MEGTEKINTÉS (501 KB)

9. Előterjesztés üdülési támogatás odaítélésére

Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

pdf MEGTEKINTÉS (3.20 MB)

10. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás tárgyában

Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető, aljegyző, Dr. Grósz Péter osztályvezető

pdf MEGTEKINTÉS (1.35 MB)

11. Előterjesztés lakbér-hozzájárulási támogatás megállapítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

pdf MEGTEKINTÉS (735 KB)

12. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megszüntetésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

pdf MEGTEKINTÉS (361 KB)

Nyíregyháza, 2018. május 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke