2018. június 18.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. június 18-án, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ igazgatója

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának technikai módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés lakbér-hozzájárulási támogatás megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. június 15.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke