2018. szeptember 3.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. szeptember 3-án, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, Hagymási Gyula pályázatok
és projektmenedzsment referatúravezető
 
 
2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés a HUMAN-NET Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nyírcsák János a Humán-Net Alapítvány elnöke

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés - a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására - pályázati felhívás meghirdetésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás tárgyában
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető, aljegyző, Dr. Grósz Péter osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megszüntetésére és elutasítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 3.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke