2018. október 15.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. október 15-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
"E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány, mint bérlőtársak és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Játszóház vezető
 
 
2. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016. (Xll.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dombóvári Gábor a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület elnöke

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felülvizsgált szakmai programjának, illetve szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária a Család-és Gyermekjóléti Központ igazgatója

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

7. Előterjesztés az egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadására

Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az „Együtt Egymásért" „Burger István díj" kitüntetés véleményezésére
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea a jegyzői törzskar vezetője
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
3. Előterjesztés a szociális bérlakást igénylők névjegyzékre való felvétel tárgyában
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
4. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatás tárgyában
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető, aljegyző, Dr. Grósz Péter osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. október 11.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke