2018. december 17.

MEGHÍVÓ
 
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2018. december 17-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
 Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
 
Napirend -tervezet

Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés az ldősügyi Tanács 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
3. Előterjesztés az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött helyiségbérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Karitasszal történő helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
 
5. Beszámoló a 2018. évi nyári napközis táborról
 
Előadó: Sziki Károlyné szakmai koordinátor
 
 
6. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és mellékleteinek elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója
 
 
7. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója
 
 
8. Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ igazgatója
 
 
9. Előterjesztés a 2018. évi egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadására
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
 
10. Előterjesztés Dr. Kardos Tamás pulmonológiai-onkológiai magánrendelési tevékenysége gyakorlásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: Dr. Kardos Tamás orvos
 
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés lakbér-hozzájárulási támogatás megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. 12. 14.

Dr. Rákóczi Ildikó
Bizottság elnöke