2024. február 14.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt 2024. február 14-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Váci terem
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIRENDI PONTOK
1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. évekre
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című” pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dankó Gergő, a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
10./ Előterjesztés a paszabi 014/39 és 014/56 hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő mintegy 8 hektáros összterületű ingatlanok megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
Mussó László
bizottság elnöke