2023. május 24.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2023. május 24.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke