2022. december 1.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Pénzügyi Bizottság
2022 12.01.-én (csütörtökön) 09.00 órakor kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza. Krúdy terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat rendkívüli ülésre:
 
(Az első napirendi pontot a Gazdasági és Tulajdonosi, Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságokkal, a második napirendi pontot a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, a Szociális, Egészségügyi és Sport, a Gazdasági és Tulajdonosi, Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságokkal együtt tárgyalja a Bizottság)
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetési vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2.a Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2.b. Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifa rendszerének megújítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Mészáros Antal, Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezető
Kató József, Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezető
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke