2022. október 27.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Pénzügyi Bizottság
2022. 10. 27.-én (csütörtökön) 09.00 órakor kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Krúdy terem
 
 HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat rendkívüli ülésre:
 
(A napirendi pontot a Gazdasági és Tulajdonosi, Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságokkal együtt tárgyalja a Bizottság)
 
1. Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kapcsolódó döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke