2022. szeptember 28.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. szeptember 28.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park további bővítéséhez szükséges további ingatlanok megszerzésére és értékesítésére a 1419/2022.(VIII.23.) Korm.határozatban és a 141/2018.(VII.27.) Korm.rendeletben foglaltak alapján
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintésére, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízott vezérigazgatója
 
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke