2022. május 25.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. május 25.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok elfogadására
Előadók: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Róka László Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Róka László Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
 7. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi működési jelentésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke