2022. február 23.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. február 23.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtott, az „Ószőlő- Tas-Etel köz utcák járdaburkolatainak felújítására" irányuló pályázati program elfogadásáról
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Orosz Róbert /ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés a „Sóstói Múzeumfalu területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvására" című-a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre benyújtandó-pályázati program elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
5. Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park bővítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására és értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke