2022. január 26.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. január 26.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025 évekre
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, a megőrzésének és gondozásának támogatására" című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Zárt ülés
 
6. Előterjesztés 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke