2021. december 15.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Pénzügyi Bizottság
2021. december 15.-én (szerdán) 09.00 órakor kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat rendkívüli ülésre:
 
(A napirendi pontot a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságokkal együtt tárgyalja a Bizottság)
 
1. Előterjesztés az IKOP 3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú „Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedése fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt keretében elkészült Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP) elfogadására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland projektvezető
Ekés András Mobilissimus Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke