2021. november 17.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2021. november 17.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2019-0055 kódszámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán" című pályázati program keretében elkészült Helyi klímastratégia elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés a „Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása, állagmegóvása" című- a Népi Építészeti Program keretében benyújtott-pályázati program elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke