2021. szeptember 29.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2021. szeptember 29.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIRENDI PONTOK
 
Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata Keletfa Kft.-ben lévő üzletrésze értékesítésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Városi uszoda NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére történő üzemeltetésbe adásának utólagos jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke