2021. június 23.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2021. június 23.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra benyújtott, „Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése" című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, a Szent István - Szarvas utcák útburkolat felújítását célzó pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Előterjesztés a „Tisztítsuk Meg az Országot", Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 2020" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7. Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztését tartalmazó benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
8. Előterjesztés a TOP-6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázati felhívásra benyújtott, a Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9. Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10. Előterjesztés a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott Belső körút-László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11. Előterjesztés a Kisprojekt Alap pályázati felhívása keretében „KKVAT- A határmenti kis és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
12. Előterjesztés a TOP-6.1.4-16. kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, Tuzson János botanikus kert fejlesztése című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
13. Előterjesztés a TOP-6.1.4-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, Jósa András Múzeum turisztikai fejlesztése című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
14. Előterjesztés a TOP-6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázati felhívásra benyújtott, Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
15. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2021-ben benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
16. Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, India nagymacska kifutó építése a nyíregyházi állatparkban című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
17. Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című pályázati felhívásra benyújtott, Szélsőbokori út fejlesztése című pályázati program elfogadására
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
bizottság elnöke