2019. december 18.

MEGHÍVÓ
 

Tisztelettel meghívom Önt 2019. december 18.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (214 KB)
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési tervére
 
Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (36.56 MB)
 
4. Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.96 MB)
 
5. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
6. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (801 KB)
 
7. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.23 MB)
 
8. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti -a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó-szerződés megkötésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (852 KB)
 
9. Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd Aqua SE. elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (751 KB)
 
10. Előterjesztés a Nyíregyháza, Tiszavasvári út-Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő körforgalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (942 KB)
 
11. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.36 MB)
 
12. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.42 MB)
 
13. Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (98 KB)
 
14. Előterjesztés a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Meghívott: Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.45 MB)
Zárt ülés
 
15. Előterjesztés a 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szinbád stny. 76. szám, 15057- 15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Seszták Oszkár Esélyt az Ifjuságnak Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. december 13.
Lengyel Máté
bizottság elnöke