2019. június 26.

MEGHÍVÓ
 

Tisztelettel meghívom Önt 2019. június 26.-án (szerdán) 13.00 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT! (45 KB)
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (32.08 MB)
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.61 MB)
 
3. Előterjesztés a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.77 MB)
 
4. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.02 MB)
Zárt ülés
 
7. Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Nyíregyháza, 2019. június 24.
Nagy László
bizottság elnöke