2019. május 29.

MÓDOSÍTOTT MEGHÍVÓ
 

Tisztelettel meghívom Önt 2019. május 29.-én (szerdán) 13.45 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (55 KB)
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
 
pdf MEGTEKINTÉS (68 KB)
 
2. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.29 MB)
 
3. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.71 MB)
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (15.99 MB)
 
5. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.53 MB)
 
6. Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.27 MB)
 
7. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
 
8. Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó : Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1020 KB)
 
9. Előterjesztés a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó : Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (783 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. május 29.
Nagy László
bizottság elnöke