2019. február 6.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2019. február 6.-án (szerdán) 13.45 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Könyvtára.

MEGTEKINTÉS

NAPIRENDI PONTOK

1.  Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

MEGTEKINTÉS

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2020-2021-2022. évekre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő nonprofit kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” című benyújtott pályázat elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

7. Előterjesztés a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett, „Kállay-kúria felújítása II. ütem” című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Doka Diána kulturális osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

8. Előterjesztés az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Tóth Zoltán ellátási osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

9. Előterjesztés pályázati forrás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Szabó Istvánné, NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2019. február 1.

Nagy László
bizottság elnöke