2018. május 30.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2018. május 30.-án (szerdán) 13.45 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére

 
Az ülés helye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Bencs terem

MEGTEKINTÉS

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Előadó:  Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

2. Beszámoló a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

7. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

8. Előterjesztés Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

9. Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

10. Előterjesztés a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

11. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. május 25.

Nagy László
bizottság elnöke