2018. június 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2018. június 20.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére

 
Az ülés helye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Könyvtár terem

MEGTEKINTÉS

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

2. Előterjesztés a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

MEGTEKINTÉS

3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. június 15.

Nagy László
bizottság elnöke
 

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2018. június 20.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság zárt ülésére


Az ülés helye:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Könyvtár terem
 
NAPIRENDI PONT:
 
1) Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Nyíregyháza, 2018. június 15.
Nagy László
bizottság elnöke