2018. szeptember 5.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2018. szeptember 5.-én (szerdán) 13.45 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Bencs terem.

MEGTEKINTÉS
MÓDOSÍTOTT

NAPIRENDI PONTOK

1. Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Footbal Kft-vel kötendő szponzorációs szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bozsik Péter- szakmai igazgató
Kiss Baranyi Sándor - Akadémia igazgató
Makay Robin - Női szakágvezető

MEGTEKINTÉS

2. Előterjesztés a „Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

3. Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás-átvételéről és üzemeltetésbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadók: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés „A Regionális Innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating regional innovation through better e-government services)" című benyújtott pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés A TOP-7.1.1-16-H-067-1 kódszámú "Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

7. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadók : Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. augusztus 31.

Nagy László
bizottság elnöke
 

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt 2018. szeptember 5.-én (szerdán) 13.45 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság zárt ülésére

 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Bencs terem.

MEGTEKINTÉS

NAPIRENDI PONT:

1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2015-2018. években felvett felhalmozási hitelek kiváltására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

pdf MEGTEKINTÉS (232 KB)

Nyíregyháza, 2018. augusztus 31.

Nagy László
bizottság elnöke