2018. december 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt 2018. december 19.-én (szerdán) 13.45 órától tartandó

Pénzügyi Bizottság ülésére

 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városháza Bencs terem.

MEGTEKINTÉS

NAPIRENDI PONTOK

1. Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerület Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

MEGTEKINTÉS 

2. Előterjesztés az „óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

MEGTEKINTÉS

3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

5. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő nonprofit kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

6. Előterjesztés NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

7. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés tárgyában

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

8. Előterjesztés Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

9. Előterjesztés a „Sóstó-Gyógyfürdők Zrt" és az OTP Bank Nyrt. között létrejött beruházási kölcsönszerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

10. Előterjesztés az élelmiszer nyersanyagnorma megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

11. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. december 14.

Nagy László
bizottság elnöke