2018. április 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésére.
 
 
Az ülés ideje: 2018. április 24. (kedd) 15.00 óra
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem ("E" épület I/176. szoba)
 
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés

1./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

2.) Előterjesztés a 2018. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

3.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

4.) Előterjesztés szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakítására Bielsko-Biala (Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország) Önkormányzatai között

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

5.) Előterjesztés „a Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása" című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

6.) Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól (a tájékoztató melléklete későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

7.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására (az előterjesztés melléklete későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

8.) Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

9.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

10.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

11.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

12.) Előterjesztés a 2018. évi köznevelési célfeladatok előirányzatának felhasználásával kapcsolatos döntésre

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

13.) Előterjesztés a Jósa András Múzeum 2018. évi Digitalizációs Stratégiájának jóváhagyására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

14.) Előterjesztés a Jósa András Múzeum Állományvédelmi Stratégiájának jóváhagyására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

15.) Előterjesztés a Jósa András Múzeum Gyűjteménygyarapítási és Revíziós Tervének jóváhagyására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

16.) Előterjesztés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának jóváhagyására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

17.) Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

18.) Előterjesztés a 04/2018.- Kiemelkedő sportrendezvények 2018. évi támogatása címmel pályázati felhívás kiírásának elfogadására

Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

19.) Előterjesztés a Visual Plusz Bt., a Filo SE és Bánszky Dániel által az Egyéb támogatások keretre beérkezett rendkívüli támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésre (mellékletek a zárt ülés anyagainál találhatók meg)

Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS pdf MELLÉKLET (38.06 MB)

20.) Az Arsis Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola telephelyként történő bejegyzéshez szükséges hozzájárulás véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.

MEGTEKINTÉS

21.) A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

22.) A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

23.) A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

24.) A Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

25.) A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

26.) A Nyíregyházi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

1.) Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „Oktató - Nevelő Munkáért Vietórisz-díj" kitüntetések adományozására (az előterjesztésben kiegészítés történt)

Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (40.31 MB)

2.) A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézményvezető beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató és a pályázó
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (21.02 MB)

3.) A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezető beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató és a pályázó
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (11.42 MB)

4.) A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató és a pályázó
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (14.27 MB)

5.) A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezeti keretében működő Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskola tagintézmény-vezető beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gurbánné Papp Mária főigazgató és a pályázó
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (11.02 MB)

Halkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke