2018. december 18.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésére.
 
 
Az ülés ideje: 2018. december 18. (kedd) 15.00 óra
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bencs terem („A" épület I. emelet)
 
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1.) Tájékoztató Nyíregyháza Város Képeskönyv kiadásáról és az Élettörténetek című kiadványról
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2.) Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
A Bizottság véleményez.
 
 
3.) Előterjesztés az „Óvodai Pályaépítési Program” keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
 
4.) Előterjesztés a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi második félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Meghívott: Urbán Viktor a Spartacus 1928 Utánpótlásképző-Központ Np. Kft. ügyvezetője
A Bizottság dönt.
 
 
5.) Előterjesztés a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésre (Melléklet a zárt ülés anyagai között található meg)
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
A Bizottság dönt.
 
 
6.) Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
A Bizottság véleményez.
 
 
7.) Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában müködő Jósa András Múzeum megyei hatókörú városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
 
8.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
 
9.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
 
10.) Előterjesztés a Bencs László Alapítványnak az önkormányzat tulajdonát képező, de Nyíregyházi Szakképzési Centrum által vagyonkezelt Bencs László Szakiskola és Általános Iskolának helyet adó Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. szám alatti ingatlan székhelyként történő bejegyzéshez szükséges hozzájárulás véleményezésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
 
11.) Beszámoló a 2018. évi nyári napközis táborról
 
Előadó: Sziky Károlyné szervező
A Bizottság dönt.
 
 
12.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2018. december 27. és 28. munkanapokon történő működésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
Zárt ülés

1.) Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.

pdf MEGTEKINTÉS (1.12 MB)

Halkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke