2023. március 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2023. március 27. 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bencs Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a 2023. évi nyári napközis táborok megszervezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Waczlaw Felczak Alapítvány által, a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására kiírt Dwa Bratanki című pályázatra benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról.
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Cantemus Kórus 2022. évi beszámolójának és a 2023. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Szabó Dénes Cantemus Kórus igazgató
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Váci Mihály Kulturális Központ 2022. évi beszámolójának és a 2023. évi munkaterv és szolgáltatási tervének elfogadására.
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Mészáros Szilárd Váci Mihály Kulturális Központ Igazgató
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a „ZENE SÓSTÓN" című Sóstói Kulturális programsorozat támogatására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája című programsorozat támogatására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás jóváhagyására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására (a kérelem zárt dokumentumként tekinthető meg)
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák körzeteinek meghatározására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óvoda óvodavezető
Szalainé Benyusz Klára Búzaszem Nyugati Óvoda Óvodavezető
Skarbit Józsefné Gyermekek Háza Déli Óvoda óvodavezető
Török Edit Tündérkert Keleti Óvoda óvodavezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő jelentkezés módjának, valamint óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározása a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óvoda Óvodavezető
Szalainé Benyusz Klára Búzaszem Nyugati Óvoda Óvodavezető
Skarbit Józsefné Gyermekek Háza Déli Óvoda Óvodavezető
Török Edit Tündérkert Keleti óvoda Óvodavezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke