2023. február 13.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2023. február 13. 15.45 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bencs Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Módosított
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Kulturális Intézmények újranyitására (későbbi megjelenítéssel)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
2./ Előterjesztés a 2023. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2022. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
5/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
5/b Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztály vezetője
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
Előadók : Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott "Határon innen, határon túl művészekkel, művészettel, a társadalmi feszültség oldása kortársművészet révén" című pályázati program elfogadásáról
Előadók : Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána Kulturális osztály vezetője
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott Partnerség a kisgyermeknevelésében című pályázati program elfogadásáról
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a VPG-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása" című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadásáról
Előadók : Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dombóvári Gábor a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület elnöke
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2022/2023-as nevelési év nyári zárva tartási idejének meghatározására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Jósa András Múzeum Sratégiai Tervének és Küldetésnyilatkozatának jóváhagyására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor Jósa András Múzeum igazgató
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Jósa András Múzeum Gyűjteménygyarapítási és Revíziós Tervének jóváhagyására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor Jósa András Múzeum igazgató
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Jósa András Múzeum Digitalizálási Stratégiájának jóváhagyására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor Jósa András Múzeum igazgató
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Jósa András Múzeum Állományvédelmi Stratégiájának jóváhagyására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor Jósa András Múzeum igazgató
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Nagyegyüttesek - 2022. évi működési támogatásának - szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a 2022. évben nyújtott eseti kérelmek elszámolásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a Szépkorúak Akadémiája című programsorozat 2022. évi támogatásának elszámolásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a „Zene Sóstón" című kulturális programsorozat 2022. évi támogatásának elszámolásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház 2022. évben nyújtott szakmai támogatásának elszámolásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle és a Vörös Postakocsi című folyóirat 2022. évben nyújtott működési támogatásának elszámolásáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
ZÁRT ÜLÉS
 
1./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke