2022. november 28.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2022. november 28. 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bencs Terem
 
 HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
 
1./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
Előadó: Jászai Menyhért Alpolgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítása alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Hagymási Gyula kabinetvezető
Bozán Zsolt pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a nyári napközis tábor 2022 évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Pazonyi Péter Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezető
Meghívott: Kovács Mária szakmai vezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária elnök
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke