2022. október 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság rendkívüli ülésére.
 
Az ülés ideje: 2022. október 27. (csütörtök) 900 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Krúdy terem (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
(a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, Jogi, Ügyrendi és
Etikai Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság és a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság együtt tárgyalja)
 
1./ Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kapcsolódó döntések meghozatalára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke