2022. május 23.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2022. május 23. 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2022/2023-as óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés közterület elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Kulturális eseti kérelem elbírálására (a kérelem zárt dokumentumként tekinthető meg)
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
Jeszenszki András
a bizottság elnöke