2022. április 25.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2022. április 25. 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1.) Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok és a TOP-PLUSZ-1.3.1-21- SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Róka László Megakom Kft. ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2.)  Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3.) Előterjesztés a 2022. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4.) Előterjesztés a 2022. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
6.) Előterjesztés a Nyíregyházi Cantemus kórus 2021. évi beszámolójának és a 2022. évi munkatervének elfogadására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
7 .) Előterjesztés a Váci Mihály Kulturális Központ 2021. évi beszámolójának és a 2022. évi munkaterv és szolgáltatási tervének elfogadására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
8.) Előterjesztés a Váci Mihály Kulturális Központ 2018-2022 évre vonatkozó képzési tervének felülvizsgálatára és a 2022. évre vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyására (a mellékletek zárt dokumentumként tekinthetők meg)
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
 
9.) Előterjesztés a „Zene Sóstón" című Sóstói kulturális programsorozat támogatására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
10.) Előterjesztés a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája című programsorozat támogatására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
11.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
12.) Előterjesztés a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
13.) Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz-díj" kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke