2022. január 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2022. január 24. (hétfő) 1530 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására (melléklet a zárt dokumentumok között található meg)
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2021/2022- es nevelési év nyári zárva tartási idejének meghatározására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke