2021. december 13.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2021. december 13. (hétfő) 1530 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére (2022-2023)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhegyi Edit, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés házszámok megállapításáról
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés „Kamaszbarát Önkormányzat" pályázati felhíváshoz való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés „Tehetségbarát Önkormányzat 2021 díj" terhére nyújtott támogatások véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke