2020. február 3.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2020. február 3. 1500 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (57 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (34.67 MB)
 
2.) Tájékoztató a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.44 MB)
 
3.) Előterjesztés a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.34 MB)
 
4.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (19.89 MB)
 
5.) Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein" című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
6.) Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.77 MB)
 
7.) Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
8.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.00 MB)
 
9.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (69.25 MB)
 
10.) Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.55 MB)
 
11.) Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.43 MB)
 
12.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020-as nevelési év nyári zárva tartási idejének meghatározására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.73 MB)
 
13.) Előterjesztés A „Nyíregyházi Óvodapedagógusok Őszi Akadémiája" című rendezvény támogatásának elszámolására (melléklet zárt dokumentumként tekinthető meg)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
  pdf MEGTEKINTÉS (605 KB) - pdf MELLÉKLET (1.97 MB)
Zárt ülés
 
1.) Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.20 MB)
Jeszenszki András
a bizottság elnöke