2019. december 16.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2019. december 16. 1500 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (59 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
2.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
3.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.54 MB)
 
4.) Előterjesztés közterület elnevezésére
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (940 KB)
 
5.) Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.96 MB)
 
6.) Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.31 MB)
 
7.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetésére és alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.62 MB)
 
8.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (878 KB)
 
9.) Előterjesztés az Élettörténetek IV. című kiadvány kiadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
pdf MEGTEKINTÉS (45 KB)
 
10.) Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
11.) Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (801 KB)
 
12.) Előterjesztés a nyári napközis tábor 2019 működéséről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (577 KB)
 
13.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2019. december 23.; 30. és 31. munkanapokon történő működésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
pdf MEGTEKINTÉS (96 KB)
Zárt ülés
 
1.) Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj" kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (335 KB)
 
2.) Előterjesztés „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2020-2021. évi ifjúsági feladatok ellátására tárgyú" beszerzési eljárás ajánlati felhívásra érkezett szakmai programok véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
pdf MEGTEKINTÉS (245 KB)
Jeszenszki András
a bizottság elnöke