2018. január 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésére.
 
 
Az ülés ideje: 2018. január 24. (szerda) 15.00 óra
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váci Terem ("E" épület I/176. szoba)
 
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés

1.) Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

A Bizottság véleményez.

MEGTEKINTÉS

2.) Előterjesztés a „Testvér-Települési Programok és Együttműködések" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság véleményez.

 
 
3.) Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyári zárva tartási idejének meghatározására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és koznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
Halkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke