2018. január 22.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. január 22-én, (hétfő) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Rozsrétbokor utca, Fenyő utca)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (20-as jelű sajátos előírású övezet kijelölése, egyszerűsített eljárás)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
5./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
6./ Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2018. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti tulajdonjogi viszonyok rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezető
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1 tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. szám alatt” elnevezésű pályázati program megvalósítása kapcsán
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Zárt ülésre
 
12./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA 01-06537-13/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök