2018. január 25.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. január 25-én, (csütörtökön) 9.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
 
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök